Met de toenemende slagingspercentages in de implantologie, stijgt ook de vraag naar een vastzittende voorziening in de edentate kaak. Zo’n voorziening stelt hoge eisen aan de vervaardiging door de implantoloog, tandprotheticus en technicus. Aan implanteren in de edentate bovenkaak zijn in de regel meer moeilijkheden verbonden dan aan in de onderkaak. Het doel is uiteindelijk om de functies, fonetiek en esthetiek weer te herstellen