Wanneer U een of meerdere tanden of kiezen mist dan denkt u al snel aan een frameprothese als de enige oplossing

Er is een andere mogelijkheid TELESCOOPPROTHESE

Dit biedt betere houvast, comfort en ook esthetisch is dit een groot voordeel.