Alernatief voor een frameprothese is de telescoopprothese, zonder hacktje en bugel.