Alternatief voor een frameprothese, plaatje!! Onze TELESCOOPPROTHESE beter houvast en comfort!