Er is veel mogelijk met implantaten. 

Hier kun je zien: Voorziening met brug op implantaten en eigen tand.