Het wekedelen-management speelt naast zijn rol in de estethiek ook een bijzondere rol van de wondgenezing rondom botaugmentatie. De meest voorkomende complicaties na botaugmentaties zijn dehiscenties in combinatie met expositie en infectie van het geaugmenteerde bot.