In traditioneel kroon- en brugwerk wordt permanente bevestiging verkregen door de pijlerrestauraties met niet-adhesief cement aan de pijlerelementen te cementeren.